Üks pool Mudust on Piret Pärnapuu ja Janno Juhkov
Teine pool Mudust on Mudusööja